Of een tandarts nog patiënten in de praktijk opneemt kunt u vinden in de adressenlijst.

In het onderdeel "aanname patiënten" kan vermeld staan vrij, beperkt en geen.

Vrij betekent dat patiënten zonder enige beperking worden opgenomen in de praktijk.

Beperkt geeft aan dat de tandarts voorwaarden stelt voor opname in de praktijk. Deze kunnen per praktijk verschillen.

De beperking kan bestaan uit bv. woonplaats, gebitstoestand etc. Informatie hierover kunt u krijgen bij de desbetreffende praktijk.

Geen wil zeggen dat er geen patiënten meer in de praktijk worden opgenomen.

Verwijzing geeft aan dat u alleen bij deze praktijken terecht kunt na verwijzing door uw tandarts.