Hulp tijdens feestdagen, het weekend en buiten werkuren

De spoeddienst is een door de tandartsen van de Kring Emmen opgezette dienst om tijdens de weekeinden, op feestdagen, gedurende de avond- en nacht en buiten werkuren hulp te kunnen verlenen aan patiënten met spoedeisende klachten.

Welke klachten dit zijn kunt u vinden op deze website. Voor andere klachten moet u zich op de normale werktijden bij uw eigen tandarts melden.

Bij toerbeurt komt één van de deelnemende tandartsen op een bepaald tijdstip - het behandeltijdstip - naar de praktijk. De deelnemende tandartsen ziet u wanneer u de pagina spoedeisende hulp of praktijken opent.

De dienstdoende tandarts is dus niet altijd aanwezig maar moet voor spoedgevallen speciaal naar de praktijk komen. Er is minimaal 1 keer per dag een behandeltijdstip. U kunt dit horen op het antwoordapparaat van de dienstdoende tandarts.

Aan de hand van het aantal patiënten dat zich na dit behandeltijdstip meldt, kan de dienstdoende tandarts besluiten een extra behandeltijdstip in te lassen. Dit behandeltijdstip wordt bekend gemaakt middels het antwoordapparaat van de dienstdoende tandarts.

Op onze website www.emmentandartsen.nl vindt u alle voor u belangrijke informatie over welke tandarts dienst heeft, wat spoedeisende klachten zijn, behandeltijdstippen, mee te nemen informatie, de kosten en wijze van betalen.

Er worden in de spoeddienst in principe alleen behandelingen gedaan om de klachten te verhelpen, zodat de eigen tandarts de definitieve behandeling kan uitvoeren. Het is dus niet zo dat bv. een uitgevallen vulling direct door een definitieve vulling wordt vervangen, maar dat een noodvulling wordt gelegd. U krijgt van de dienstdoende tandarts een brief mee voor de eigen tandarts waarop vermeld staat wat hij heeft gedaan.