Er gelden uniforme tarieven, die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld.