Hier kunt u het antwoord vinden op de meest gestelde vragen. Heeft u een vraag die niet in deze lijst voor komt dan kunt u uw vraag stellen via ons email adres: info@emmentandartsen.nl

Veelgestelde vragen


Hoe werkt de spoeddienst?

Informatie over de spoeddienst vindt u onder Hoe werkt de spoeddienst


Wat moet ik bij klachten doen als mijn tandarts er niet is?

Deze informatie vindt u onder Hulp bij afwezigheid indien uw tandarts er tijdens de normale werktijden niet is. Buiten de normale werkuren kunt u voor spoedeisende klachten een beroep doen op de spoeddienst.


Welke tandarts kan mij helpen bij spoedgevallen buiten werktijd?

Zie hiervoor onder Hoe werkt de spoeddienst


Wat kost de spoedhulp?

Per 1 januari 2013 gelden er uniforme, door de overheid vastgestelde tarieven. U kunt deze vinden op de website van het KNMT.

Veel voorkomende behandelingen zijn:

  1. C85/86/87 - Toeslagen avond-, nacht-, en weekendbehandeling
  2. H11 - Trekken van tanden of kiezen
  3. E77/78 - Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste en volgende kanalen
  4. X10 - Kleine röntgenfoto

De prijs van spoedhulp zal doorgaans tussen de €50,= en €250,= liggen.


Hoe moet de spoedhulp worden betaald?

Normaliter moet de spoedhulp contant afgerekend worden. Pinnen is meestal niet mogelijk (zie hiervoor de website van de dienstdoende tandarts). Als uw eigen tandarts de dienstdoende tandarts is kan hier soms van worden afgeweken.


Waarom worden er in de spoeddienst geen definitieve behandelingen gedaan?

De spoeddienst is er op gericht u van de pijn af te helpen. Het volledig uitvoeren van uitstelbare behandelingen zou te veel tijd vergen.


Hoe weet mijn tandarts wat er is gedaan?

U krijgt na het uitvoeren van de spoedbehandeling een brief mee voor uw eigen tandarts, waarin vermeld staat wat er is gedaan.


Wat wordt bedoeld met behandeltijdstip?

Dit is het tijdstip waarop de dienstdoende tandarts op de praktijk aanwezig is voor behandeling. Op het behandeltijdstip wordt de patiënt geacht aanwezig te zijn. Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt. Normaal is er één behandeltijdstip per dag, maar de dienstdoende tandarts kan besluiten tot extra behandeltijdstippen. Het behandeltijdstip kunt u horen op het antwoordapparaat van de dienstdoende tandarts.


Wat is het voordeel dat ik de vragenlijst voor spoedhulp in vul?

U voorkomt zo onnodig bezoek aan de spoeddienst en de daarmee samenhangende kosten. Daarnaast heeft de dienstdoende tandarts hierdoor beter de mogelijkheid om de patiënten die wèl spoedhulp nodig hebben te kunnen helpen.


Waarom moet ik de dienstdoende tandarts soms eerst bellen voor een consult?

In sommige gevallen is de ernst van uw klacht via de vragenlijst niet goed in te schatten. Het is dan verstandig contact op te nemen met de dienstdoende tandarts, zodat deze het al dan niet direct spoedeisende van de klacht nader kan vaststellen.

De dienstdoende tandarts kan dan besluiten u direct te laten komen of op het behandeltijdstip. Soms blijkt zelfs een bezoek aan de spoeddienst helemaal niet nodig en is uitleg voldoende; bv. bij een kind met door een ongeval uitgeslagen melktanden.


Wat wordt er bedoeld met Kring Emmen?

Nederland is wat betreft de tandartsen opgedeeld in kringen. Binnen een kring worden door de kringleden een aantal zaken geregeld, waaronder de spoeddiensten. Het gebied van een kring valt niet altijd samen met gemeentegrenzen.


Wat moet ik doen als bij dienstdoende tandarts wordt vermeld "Er zijn geen tandartsen gevonden die op dit moment de spoeddienst verzorgen..."?

U kunt dan het spoednummer bellen. Dit nummer is 0900 - 1515. U wordt dan doorgeschakeld naar het antwoordapparaat van de op dat moment dienstdoende tandarts.


Hoe lang is een dienstdoende tandarts voor spoedhulp beschikbaar?

Als een tandarts op een bepaalde dag dienst heeft, begint zijn/haar dienst om 08.30 uur. De dienst duurt 24 uur en eindigt de volgende dag om 08:30 uur

Op deze website wisselt de naam van de dienstdoende tandarts dus dagelijks om 08:30 uur.