De aan de spoeddienst deelnemende tandartsen van de Kring Emmen hebben tevens een regeling voor waarneming tijdens afwezigheid van uw eigen tandarts. Uw tandarts wordt dan waargenomen door de dienstdoende tandarts van de spoeddienst.

Regeling afwezigheid:

Korte afwezigheid (bijvoorbeeld een vrije dag).
Tijdens de normale werktijden alleen waarneming voor spoedgevallen.

Langere afwezigheid (bijvoorbeeld i.v.m. vakantie).
Tijdens de normale werktijden waarneming voor spoed- en niet spoedeisende klachten.

Buiten de normale werktijden kunt u gebruik maken van de spoeddienst, maar alleen voor spoedeisende klachten.

Tijdens perioden zoals schoolvakanties is de waarnemend tandarts vaak zeer druk bezet en moet u rekening houden met soms lange wachttijden.

Bekijk via de spoeddienst vragenlijst of u in aanmerking komt voor spoedhulp.