U heeft aangegeven last van bloedend tandvlees te hebben. Deze klacht is niet spoedeisend. U kunt hierover uw eigen tandarts tijdens de normale werktijden bellen.

Wat kunt u zelf doen?

  1. De rand van het tandvlees langs de tanden is meestal roder van kleur dan de rest van het tandvlees en bloed gemakkelijk bij aanraking (tandenpoetsen)
  2. Meestal is het tandvlees pijnlijk en ziet er gezwollen uit
  3. Soms is de tandvleesrand teruggetrokken met een grijs-wit beslag gepaard gaande met sterke ademgeur