Bel direct de spoeddienst

U wordt aangeraden direct de dienstdoende tandarts te bellen. Vergeet niet dat het gebruik van de spoeddienst extra kosten met zich mee brengt en u dient contant af te rekenen. Zie verder de lijst “Niet vergeten” elders op deze pagina.

U heeft aangegeven een bloeding in de mond te hebben die niet stopt. Bel direct de spoeddienst.

Dit is meestal een zogenaamde nabloeding. Men spreekt van een nabloeding, als er een ernstige bloeding optreedt enige tijd na een tandheelkundige ingreep. Bij een (na)bloeding vult de mondholte zich telkens opnieuw met bloed met daarin dikke blauwzwarte stolsels. U kunt vaak bloed uit de wond zien sijpelen of er komen steeds druppels bloed uit.

Wat kunt u zelf doen?

  1. Vouw een steriel gaasje of schone zakdoek dubbel
  2. Doe deze tussen uw kiezen zodat er druk op de wond ontstaat
  3. Bijt een half uur stevig dicht (niet tussentijds kijken of verschonen)
  4. Na het het halve uur het gaasje/zakdoek voorzichtig verwijderen
  5. Het eventueel nog aanwezige bloed uitspuwen - NIET SPOELEN
  6. Afwachten of de mond zich weer gaat vullen met bloed
  7. Is dit het geval bel dan de spoeddienst
  8. Intussen weer de beschreven procedure herhalen

Neem contact op met de spoeddienst

U wordt aangeraden direct de dienstdoende tandarts te bellen. Deze kunt u bereiken via het speciale spoednummer of via de contactgegevens hieronder.

Spoednummer: 0900 - 1515

Dienstdoende tandarts

(De dienstdoende tandarts kon even niet worden opgehaald..)