U heeft aangegeven één of meerdere tanden uit het kunstgebit, plaatje of frame te hebben. Deze klacht komt niet in aanmerking voor behandeling tijdens de spoeddienst. U kunt hierover uw eigen tandarts tijdens de reguliere werktijden bellen.

Reparatie is in het weekend en op feestdagen niet mogelijk, tenzij u zelf een tandtechnicus bereid vindt dit voor u te doen. U kunt het kunstgebit, plaatje, frame uit doen tot het eerstvolgende behandeltijdstip.

Dienstdoende tandarts

(De dienstdoende tandarts kon even niet worden opgehaald..)