Bel direct de spoeddienst

U wordt aangeraden direct de dienstdoende tandarts te bellen. Vergeet niet dat het gebruik van de spoeddienst extra kosten met zich mee brengt en u dient contant af te rekenen. Zie verder de lijst “Niet vergeten” elders op deze pagina.

U heeft aangegeven een uitgeslagen tand of kies te hebben. Bel direct de spoeddienst. Zie hieronder voor meer informatie over wat u zelf al kunt doen.

Wat kunt u zelf doen?

  1. Zoek de tand
  2. Pak de tand bij de kroon vast, vooral niet bij de wortel
  3. Spoel de tand af met melk - nooit met water - (geen vinger, borstel of iets dergelijks gebruiken) of lik hem schoon
  4. Plaats de tand terug op zijn oorspronkelijke plaats in de kaak (melktanden niet terugplaatsen); Het is niet belangrijk of hij er goed in staat
  5. Houd de tand op zijn plaats bv. met zakdoek tussen de tanden
  6. Lukt het niet, dan kunt u de tand in de ruimte tussen kies en wang ( Pas op - niet doorslikken) of in melk bewaren
  7. Bel direct de dienstdoende tandarts en zorg dat u binnen 30 minuten bij de spoeddienst bent

Neem contact op met de spoeddienst

U wordt aangeraden direct de dienstdoende tandarts te bellen. Deze kunt u bereiken via het speciale spoednummer of via de contactgegevens hieronder.

Spoednummer: 085 01 89 441

Dienstdoende tandarts

(De dienstdoende tandarts kon even niet worden opgehaald..)